Návody

Návod k obsluze

V tomto dokumentu naleznete informace k obsluze, ošetřování a seřizování plastových oken.

"Plastová okna firmy H&M jsou vyrobena z německého profilového systému Kömmerling, osazena německým celoobvodovým kováním ROTO-NT a izolačními skly."  Podrobné informace v návodu k obsluze plastových oken.

Návod na zaměření

V tomto dokumentu naleznete stručný návod na zaměření oken a dveří.

"Při stanovení rozměru nového okna nebo dveří mějte na paměti, že mezi rámem nového prvku a stavebním otvorem musíte ponechat cca 10 – 20 mm mezeru podle velikosti a barvy nového prvku pro tzv. připojovací spáru. V prostoru připojovací spáry probíhá při montáži jakéhokoliv otvorového prvku vyrovnání ve všech osách, po stranách prvku jsou vkládány montážní podložky a klínky." Podrobné informace v návodu na zaměření plastových oken.

Návod na demontáž

V tomto dokumentu naleznete stručný návod na demontáž stávajících otvorových prvků.

"Demontáž stávajících oken se obvykle dělá destruktivním způsobem, takže původní rámy již není možné použít. Připravte se na to, že je celý proces poměrně prašný." Další informace v návodu na demontáž starých oken.

Návod na montáž

V tomto dokumentu naleznete stručný návod na montáž oken a dveří.

"Rám plastového okna vložte do připraveného stavebního otvoru na požadovanou hloubku špalety a vypodložit vodorovně a svisle montážními podložkami." Další potřebné informace naleznete v návodu na montáž plastových oken a dveří.

Názvosloví stavebních otvorů

  • Stavební otvor – otvor ve stavební konstrukci určený k zabudování otvorové výplně
  • Ostění – svislá plocha zdiva v otvoru, může být rovné nebo zalomené
  • Nadpraží – plocha zdiva nad otvorem, tvořená nosnou konstrukcí - může být rovné nebo zalomené
  • Parapet (starší název: poprsník) – spodní plocha otvoru a zároveň celá vyzdívka pod oknem, zeď od podlahy k oknu
  • Připojovací spára – prostor mezi obvodem otvorové výplně a stavebním otvorem
  • Těsnící materiál – materiál v beztvarém stavu, který po nanesení do spoje či spáry těsní přilnutím k příslušným povrchům a brání tak průchodu prachu, vlhkosti a plynů